Miljö

Swelube är sedan december 2013 miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas arbetar för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning vilket stämmer väl överens med Swelubes miljöpolicy. Mer att läsa om denna nationella miljöstandard finns på http://svenskmiljobas.se/. Vi på Swelube tillämpar även frivilligt producentansvar och tar hand om spillolja, oljefilter och bränslefilter kostnadsfritt för samtliga verkstäder i Sverige. Vi är även medlammar i REPA. När det gäller verkstadens övriga farliga avfall, så har ett Sverigeavtal mellan Swelube AB och Ragn-Sells AB träffats, som alla verkstäder äger rätt att nyttja beträffande priser och andra fördelar. Miljöarbetet startas med genomgång av verkstadens behov, därefter bekostar Swelube utställning av samtliga avfallskärl för farligt avfall. Det betyder att verkstaden inte har några uppstartskostnader eller hyror av emballage!

Verkstaden blir efter miljösystemet startat, även miljöcertifierad av Ragn-Sells Specialavfall AB. Det är något som bl.a. myndigheter ser mycket positivt på. Verkstaden erhåller ett miljö-certifieringsbevis. Swelube är rådgivare för verkstäderna och beräknar miljöavgiften till konsument och ser där igenom till att verkstaden får ett ekonomiskt långsiktigt miljösystem. För mer information om Ragn-Sells, besök deras webbplats: Ragnsells

Swelube arbetar aktivt för miljön

Swelube arbetar aktivt med minimera påverkan på miljön. Inte minst genom att vi i samarbete med våra leverantörer hela tiden försöker erbjuda nya miljövänliga och nedbrytbara produkter i vårt sortiment. Läs Swelubes miljöpolicy i bifogad PDF. Ladda ner PDF

gronatunnor

 

Spillolja (avfallsolja)
Här får du hälla: Hel- och halvsyntetisk olja samt alla slags mineraloljor.
Olje- och bränslefilter

Tänk på: Undvik att pressa filterna!Oljehaltiga massor
Här får du lägga: Oljehaltigt spån, absol m.m. Får även innehålla mindre mängder oljehaltiga trasor.
Glykol
Här får du lägga: Etylen- och propylenglykol, omfattar även kylvätska från fordon och fasta anläggningar.
Spray- och färgburkar
Här får du lägga: Spray- och färgburkar samt rostlösare (556) och limburkar.
Batterier
I batteriboxen läggs samtliga bilbatterier.

halmstad
heljestorp
vasteras460 Miljodiplom_SMB_RGB-liten-hemsida

logo

img_L_logo_repa_208

kemi_se

eucom