MPM Automatic Transmission Flush

AD15000_AD15250Användnings instruktioner:
1. Innan ett oljebyte på automatlådan så häll i hela flaskan MPM Automatic Transmission Flush i automatlådan eller spolmaskinen.
2. Kör runt bilen och låt den gå igenom alla växlar i minst 15 minuter.
3. Töm eller spola växellådan och fyll på olja enligt OEM proceduren.
Färdigt!

Denna produkten är avsedd en automatlåda på upp till 8 liter.

Infoblad: Klicka här