MPM Engine Flush

AD14000_AD14250Användnings instruktioner:
1. Häll i hela flaskan med MPM Engine Flush i motorn via oljepåfyllnings locket.
2. Låt motorn stå på tomgång i 10-15 minuter sedan töm den direkt på olja.
3. Byt ut oljefiltret med ett nytt och fyll på olja som rekommenderas utav tillverkaren.
Färdigt!

 

Denna produkten är avsedd en motor med en oljekapasitet på 3-6 L olja.

Infoblad: Klicka här