MPM Professional EGR & Intake Cleaner

AD04000_AD04200Användnings instruktioner:
1. Skaka burken väl innan användning.
2. Starta motorn och låt den komma upp i arbetstemp sedan stäng av motorn och demontera insugsslangen. Torka bort så mycket avlagringar från insuget som möjligt.
3. Täck en del utav insugsslangen med något som inte kan sugas in. För att öka luftflödet.
4.  Spraya produkten i ca 2 sek sekvenser. Håll koll så att varvtalen hinner sjunka tillbaka innan du sprayar nästa sekvens. Gör detta tills burken tar slut.
4. Låt motorn stå på tomgång i minst 3 minuter och under denna tid öka varvtalet några gånger till högst 2500rpm. Färdig!

 

Infoblad: Klicka här