MPM Radiator Flush & Conditioner

AD25000_AD25250Användnings instruktioner:
1. Skaka flaskan
2. Häll i MPM Radiator Flush & Conditioner i ditt kylsystem.
3. Kör ca. 30 min med bilen och töm sedan kylsystemet.
4. Spola igen kylsystemet med vatten och fyll på med OEM specificerad kylarvätska.
Färdigt!

 

Infoblad: Klicka här