MPM Radiator Stop Leak

AD26000_AD26250Användnings instruktioner:
1. Skaka flaskan innan användning.
2. Häll i MPM Radiator Stop Leak i ditt kylsystem när motorn är varm (ej över arbetstemp) medans kupévärmaren är på.
3. Håll motorn igång i ca. 10 minuter eller kör en kort sträcka.
Färdigt!
Varning! När du öppnar locket till kylsystemet iaktta stor försiktighet då det kan spruta ut kokande vatten/ångor.

Infoblad: Klicka här