Säkerhetsdatablad på EcoOnline

I dag har EcoOnline flera hundra kunder som dagligen använder deras system och uppnår stora ekonomiska besparingar i sitt arbete med avseende på hälsa, miljö och säkerhet. De förbättrar arbetsmiljön och gör smartare inköp av kemikalier. ECOonline var först i Nordeuropa med att presentera en dylik lösning – en lösning som förenklat kemikalieöversikten för flera tusen användare.

[sokfunktion]