PEAK Global Life Time Antifreeze & Coolant

Denna produkt är en unik revolutionerande kylarvätska, fullt blandbar med alla förekommande etylenglykoler på marknaden. Oavsett om fordonet är orginalfyllt med blå, grön, röd, orange, eller gul kylarvätska så kan PEAK användas både att toppfylla eller bytas ut helt. När kylarvätskan helt och hållet byts ut till PEAK Global Life Time håller den hela kylsystemets livslängd utan byte.